Kathog Rigzin Chenpo Dharma Association 噶陀仁珍千寶總網 版權所有
總會:台北市汐止東勢街201巷307號
/ TEL:(02)2691-3004
中區閉關中心:妙乘法苑 / TEL:(04)2563-0771•大里華嚴精舍/TEL:(04)2481-1529
南區:TEL:(07)555-3249
 


 

指導上師─噶陀仁珍千寶仁波切
噶陀大持明 仁珍貝瑪旺晴蒙藏後裔。幼時,即為康倉大伏藏師、多客珠仁波切、白玉寺嘎瑪恰美仁波切、夏札瑞薩仁波切、果巴祖古仁波切等,認證為偉大噶陀仁珍才旺諾布的轉世....

導師簡介─上師虛空藏傳記【解脫道之明燈】
上師虛空藏即南開寧波的事蹟,在蓮師大傳七十八、七十九、八十四和八十五章內都有些簡述,一百零八位大伏藏師中的強吉林巴大師取出的伏藏法和其他一些典籍中也有記載。........

傳承導師簡介─噶陀仁珍千寶轉世緣起
於釋迦牟尼佛期間,曾轉世為八十位成就者中的優婆離尊者;於中古印度時轉世為成就者黑行者,轉世為具世界六種莊嚴、精通戒律學的功德光,其後陸續轉世為古南帕巴的上師、八大持明之一的吽生持明........

傳承祖師略傳─蓮花生大世略傳(上)(下)
藏傳佛教的始祖蓮華生大士,是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩身、口、意三密三聖融合為一體的金剛應化身,以阿彌陀佛為法身,觀世音菩薩為報身,為饒益有情,令六道眾生各得即身解脫,而化現為化身蓮華生........

傳承本尊介紹─黑馬頭明王簡介
此傳承明王一面二臂,三目圓睜,獠牙外露,髮鬚菊紅上豎,頭頂綠色馬首,馬鼻中間白色,馬鬃為橘紅色。頂上蓮花坐上,怙主紅色蓮花骨鬘現阿彌陀佛像....

祖寺介紹─木拉寺
現今的木拉寺位於中國版圖的中央,西藏東部,屬甘南藏族自治區。當地是海拔三千多公尺的高原,瀕臨黃海,氣溫夏天約攝氏二十度,冬天約攝氏零下二十度左右,居民以游牧維生....

◎究竟一乘寶性論

◎莫說欺狂之是非
◎佛法問答錄
◎【常用瑜伽.佛子入門】之開示
◎薈供日給弟子的教言
◎2011年回顧/2012年展望※賜予弟子之語錄

 

◎相本

◎影音

◎台北汐止中心

◎基隆中心-蓮嚴佛學會

◎台中神岡-妙乘法苑

◎台中大里-華嚴精舍

◎高雄中心

 
 
 
 


文殊怙主大薩迦班智達

頂禮祈願文

吾向三寶聖者虔頂禮
祈請吾與六道障清淨
雙掌交互合十以祈願
方便智慧雙運能獲得
合掌置於頭顱之頂端
願能趨往奧門兜率天
合掌置於雙眉之額間
身諸垢障祈願得淨潔
合掌置於頸部之喉間
語諸垢障祈願得淨潔
合掌置於胸口之心間
意諸垢障祈願咸淨潔
數數問訊掌離故
願證二身行利他
雙足屈跪觸地故
輪迴惡眾願解脫
十指按觸地面故
五道十地祈漸得
額部碰觸地面故
四業願能任運成
遍身筋脈展縮故
一切脈結願解脫
脊椎中脈挺彎故
諸氣願入于中脈
吾等以此虔誠頂禮故
今生長壽無病圓滿俱
壽終往生極樂世界剎
願速置諸有情于佛地